Vedligeholdelsespuljen 2020 er åben for ansøgninger frem til d. 30. april.

Oprettet: 19.03.2020

Vedligeholdelsespuljen 2020

 
Vores udvalg, Udvalg for kultur, fritid og idræt, har afsat 300.000 kr. til puljen i 2020. Foreninger kan søge om puljemidler i form af tilskud til fx opførsel af hegn ved en spejderhytte, en ekstra håndvask til opfyldning af vanddunke, opsætning af støjvægge, udvidelse af bænke i omklædningsrum, opsætning af musikanlæg, indkøb af maling til at få malet klubrummet og lignende. Foreninger kan søge om puljemidler digitalt frem til d. 30. april.
 

Retningslinjer og link til digitalt ansøgningsskema:

 

1. Hvad dækker puljen?

Puljen er primært afsat til at realisere ideer og ønsker, som kan komme foreningsaktivitet til gode i de faciliteter, som foreningerne anvender i Furesø Kommune. 
 
Det kan således godt være tilskud til materialer, som foreningen selv anvender til at indfri sit ønske.
 
Tilskuddet kan også gives som del af en medfinansiering. 
                                                                                      

2. Efter hvilke kriterier vurderes ansøgningen?

Puljen er på i alt 300.000 kr. i 2020. 
 
Ønsker til aktivitetsrelaterede ønsker vil blive vægtet fremfor ønsker, der har med drift at gøre. 
 
For at få puljen til at strække sig og kunne tilgodese flere foreninger, vil ønsker under 40.000 kr. blive vægtet højest. 
 
Ligeledes vil ønsker, som tilgodeser flere foreninger og dermed flere foreningsmedlemmer, blive vægtet. 
 

3. Hvem behandler ansøgningerne?

Der er nedsat en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, som gennemgår de indkomne ansøgninger og prioriterer og udvælger de ønsker, som bliver tilgodeset i 2020.
 
Arbejdsgruppen består af:
 
Furesø Idrætsråd: Lars Køster Svendsen, lks3520@gmail.com
 
Kulturel Samråds formand: Ilse Schødt, ilses@privat.dk
 
Spejdernes Samråds formand: Sven Krarup Nielsen, SvenKN@outlook.dk
 
Såfremt I har brug for hjælp til udarbejdelse af ansøgningen, er I meget velkomne til at kontakte medlemmer af arbejdsgruppen på den oplyste mail.
 
 

4. Vejledning til ansøgningen

Såfremt I har en rigtig god ide eller ønske, som kommer jeres og måske andre foreningers medlemmer til gode, er I velkomne at søge Vedligeholdelsespuljen.
 
Puljen skal søges digitalt. Deadline for ansøgningen er torsdag den 30. april 2020. I ansøgningen skal følgende fremgå:
  • Beskriv ideen/ønsket
  • Hvor skal det udføres?
  • Hvem kommer til at få glæde af ideen/ønsket?
  • Hvad koster det?
  • Hvor meget søges der i tilskud?
  • Ansøgningerne vil blive behandlet af arbejdsgruppen senest medio maj 2020.
 

5. Udbetaling af beløb

Såfremt jeres ønske bliver udvalgt, vil foreningen få sit tilskud udbetalt på baggrund af fremsendt regnskab samt dokumentation for afholdte udgifter inden den 1. september 2020.
 
OBS! Såfremt denne deadline ikke overholdes, så mister foreningen sit tilskud, dette vil gå til at indfri andre ønsker.
 
Regnskab, CVR-nummer (angives også i ansøgningen) og dokumentation sendes til Lise Jeppesen på e-mail ljp@furesoe.dk
 
 

6. Digital ansøgningsblanket

Her finder I linket til den digitale ansøgningsblanket.
 
Når I har udfyldt de ønskede spørgsmål og trykt på ’Gem’, vil I få en kvittering for, at vi har modtaget ansøgningen.

Start din ansøgning her