Tilskud 


Furesø Kommune yder tilskud til foreninger, der er godkendte som folkeoplysende foreninger i Furesø Kommune. De forskellige tilskud administreres af Kultur og Fritid.