Afvikling af events


Når du afvikler events, der kan være et foredrag, debataften eller anden form for publikumsorienteret arrangement, skal du huske at medtænke de borgere, som har særlige forudsætning for at deltage i dit arrangement. 

 

Tilgængelighed


Hvis du som forening eller aftenskole afholder større arrangementer, skal du kende til, formidle om og bruge de 4 handicapfaciliteter:

  • P-pladser
  • Adgang
  • Mikrofon/taleslynge
  • Handicaptoilet

Ovenstående samt kontaktperson skal annonceres sammen med begivenheden.

Det betyder, at du både er forpligtet til at søge information om handicapfaciliteter i de lokaler, du afholder arrangementer i, men også at oplyse et telefonnummer i annonceringen til en kontaktperson i foreningen, så interesserede kan spørge ind til arrangementets tilgængelighed.

Lokalebookingen kan hjælpe dig med spørgsmål omkring handicapfaciliteter i Furesø Kommunes bygninger. I kan også selv søge oplysningerne frem på www.godadgang.dk.

 

De fire handicapfaciliteter


Når du som forening afholder arrangementer, skal du sikre tilgængeligheden ved at kigge efter følgende:

 P-plads

Er der en eller flere handicapparkeringspladser til rådighed i forbindelse med arrangementet?

 Adgang til lokalerne 

Er der ramper, så en bruger kan komme ind og ud af bygningen og lokalerne, og bevæge sig rundt ved forskudt plan? Er der derudover en elevator ved etageadskillelser?

 Mikrofon og teleslynge

Er der et mikrofon- og teleslyngeanlæg? Hvis ja, så sørg for at bruge mikrofonanlægget, og at teleslyngeanlægget er tilsluttet.

 Handicaptoilettet

Er der et? Sørg for, at der er låst op til toilettet.

 

Om projektet


Projektet om de fire handicapfaciliteter er blevet til i samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer og Kultur og Fritid i Furesø Kommune.

 

 

Ledsageordning 


Ledsageordningen sikrer, at borgere med funktionsnedsættelse kan deltage på lige fod med alle andre. Derfor er det gratis for ledsagere at være med til arrangementer i kommunens fritids- og idrætsanlæg. Alt borgeren skal gøre er at fremvise et ledsagekort.

Hvilke foreninger gælder ordningen for?

Ledsageordningen gælder alle foreninger, som får stillet vederlagsfrie lokaler til rådighed og/eller modtager tilskud fra Furesø Kommune.

Læs mere om ledsageordningen på www.handicap.dk/brugerservice 

 

Alkoholbevilling og lejlighedstilladelse


Hvis din forening vil skænke alkohol i forbindelse med et offentligt arrangement, skal du ansøge om enten alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse. Nedenfor kan du se, hvilken bevilling der passer bedst til lejligheden:

Alkoholbevilling

Foreninger, der serverer alkohol, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Lejlighedstilladelse

Foreninger, der til et enkelt arrangement ønsker at servere alkohol, herunder øl og vin på et sted, der ikke i forvejen har en alkoholbevilling, skal have en lejlighedstilladelse.

 

Politiet behandler bevillinger


Ansøgningsblanketter finder du på Politiets hjemmeside. Vær opmærksom på at vælge de blanketter, der er henvendt til foreninger. Ansøger du om en alkoholbevilling skal du også ansøge om godkendelse af en bestyrer.

I første omgang skal du sende ansøgningsblanketten til Nordsjællands Politi. Når Politiet har behandlet din ansøgning, sender de den til Furesø Kommune.

Du får besked om den endelige afgørelse af Furesø Kommune.

 

Relevante links