Vigtige datoer og frister - Siden er under redigering!


Herunder finder du alle de vigtige datoer og frister din forening skal være opmærksom på. Vær særligt opmærksom på deadline for aflevering af årlig dokumentation.

Aktivitetstilskud:

 • Frist for ansøgning til (Aktivitetstilskud) medlems-, og træner- og instruktørtilskud er den 1. oktober
 • Aktivitetstilskuddet udbetales i to rater henholdsvis den 1. februar og den 1. september i tilskudsåret
 • Retningslinjer for aktivitetstilskud

​Lederuddannelsestilskud:

 • Man kan søge lederuddannelsestilskud løbende dog senest den 31. december inden for det år uddannelsen er afholdt

​Lokalettilskud:

 • Frist for ansøgning af lokaletilskud er den 15. januar
 • Lokaletilskuddet udbetales i fire rater den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december - en eventuel restudbetaling (femte rate) udbetales i løbet af januar - marts måned
 • Retningslinjer for lokaletilskud

Lokaletilskud til enkeltarrangementer:

Tilskud til rideklubber og tilskud til orienteringskort:

 

 

Puljen for Vores Furesø:

 • Fristen for at søge Puljen for Vores Furesø er den 1. februar
 • Ansøgningen skal, ud over at beskrive det konkrete projekt/aktivitet, tydeligt beskrive kobling til politikken Vores Furesø
 • Har du brug for hjælp, kan du ringe til vores kulturkonsulent i Kultur og fritid på 7216 5030 eller skriv til kultur@furesoe.dk
 • Retningslinjer for Puljen for Vores Furesø 

Ungefokuspuljen:

​Unge Penge Puljen:

​Idræts- og fritidspuljen:

​Supplerende facilitetstilskudspulje:

Eventpuljen:

 • Man kan søge hele året. Alle ansøgninger bliver behandlet løbende
 • Retningslinjer for Eventpuljen

 

 

Ansøgningsfrister for lokalebooking:

4. kvartal (10. oktober 2022): Uddeling af Kulturprisen

4. kvartal (10. oktober 2022): Uddeling af Talentprisen

4. kvartal (dato uafklaret): Hædring af mestre, Lederprisen og Idrætsprisen

 1. april*: Frist for regnskabsoplysninger for aftenskoler

​15. april*: Mellemkommunal refusion for aftenskoler

1. oktober*: Indsendelse af midtvejsopgørelser

1. november*: Frist for at søge om tilskud til voksenundervisning

1. kvartal (16. februar 2022): Frist for at lave hold til Sommerferieaktiviteter 2022

1. kvartal (1. marts 2022): Indberetning til Centralt ForeningsRegister (CFR)

1. juni*: Årlig dokumentation skal uploades i Aktiv Furesø

 

 

Årets gang i din forening 2022


Her på siden finder du en nyttig guide til driften af din forening. Vær særligt opmærksom på vigtige datoer og de anførte deadlines for dokumentationskrav, tilskud m.v.

 

Her finder du et overblik over ansøgningsfrister og deadlines for foreninger og folkeoplysende foreninger i Furesø Kommune. Frister eller deadlines, der ændrer sig fra år til år, er angivet i det kvartal, som aktiviteten normalt finder sted i samt datoen for aktiviteten i 2022, hvis denne er kendt.

* Fast dato/frist

 

Tilskud

15. januar*: Lokaletilskud

1. oktober*: Aktivitetstilskud (medlems-, instruktør- og trænerstilskud)

Løbende, dog senest 31. december*: Lokaltilskud til enkeltarrangementer

Løbende, dog senest 31. december*: Lederuddannelsestilskud
 

Puljer       

1. februar*: Puljen for Vores Furesø

1. kvartal (31. marts 2022): Supplerende facilitetstilskudspulje                 

Løbende frist*: 

Eventpuljen

Ungefokuspuljen

Idræts- og fritidspuljen

Unge Penge Puljen

 

Lokalebooking

1. kvartal (18. februar 2022): Frist for at søge om tider til sæson 2022-23

2. kvartal (19. maj 2022): Godkendelse af lokalefordelingen 2022-23

2. kvartal (20. maj 2022): Åbning for resttider

 

Prisuddelinger

4. kvartal (10. oktober 2022): Uddeling af Kulturprisen

4. kvartal (10. oktober 2022): Uddeling af Talentprisen

4. kvartal (dato uafklaret): Hædring af mestre, Lederprisen og Idrætsprisen

 

Aftenskoler

 1. april*: Frist for regnskabsoplysninger for aftenskoler

​15. april*: Mellemkommunal refusion for aftenskoler

1. oktober*: Indsendelse af midtvejsopgørelser

1. november*: Frist for at søge om tilskud til voksenundervisning

                     

Andre vigtige datoer

1. kvartal (16. februar 2022): Frist for at lave hold til Sommerferieaktiviteter 2022

1. kvartal (1. marts 2022): Indberetning til Centralt ForeningsRegister (CFR)

1. juni*: Årlig dokumentation skal uploades i Aktiv Furesø

 
 

Alle foreninger i Furesø Kommune skal indberette medlemstal, antal arrangementer og antal deltagere for hvert kalenderår. 

Indberetning i CFR

Folkeoplysningsudvalget har truffet beslutning om, at både kulturelle foreninger og idrætsforeninger samt idébestemte børne- og ungdomsorganisationer fremover skal indberette medlemstal og antal af arrangementer og deltagere ved arrangementerne samme sted i et Centralt ForeningsRegister - CFR. 

Den udvidede data skal danne grundlag for beslutninger, der skal sikre at Furesøs foreningsliv understøttes mest optimalt.

Hvornår kan du indberette tallene i systemet?

Kultur og Fritid sender en mail ud til alle foreninger i slutningen af året.

 

Årlig dokumentation frist 1. juni

Hvert år skal din forening indsende dokumenter på din forening.

Foreningen skal være særligt opmærksomme på dette, hvis den ønsker at låne lokale eller tilskud.

Dette bevilges kun, såfremt de nedenstående dokumenter fremsendes årligt til Kultur og Fritid inden den 1. juni:

 • Tro og love-erklæring om indhentelse af børneattest

 • Foreningens gældende vedtægter (også selvom de er uændret)

 • Referat af den seneste generalforsamling

 • Foreningens seneste tilskudsregnskab, som er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Derudover er kommunen forpligtet til at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskaber. 

Det betyder, at foreningen kan vælge at sende et særskilt tilskudsregnskab, såfremt den ikke ønsker jeres fulde regnskab offentliggjort.

Bestyrelsen skal oploade de fire dokumenter her på siden under 'Min profil' og 'Årlig dokumentation' 

Kravet er opstået som følge af en ændring af folkeoplysningsloven med en konkret stramning af formålsbestemmelsen, og et krav om, at kommuner skal styrke tilsynet med sine foreninger.

Læs mere her (kræver login)

 

 

Foreningens kontakt med det offentlige


Alle frivillige folkeoplysende foreninger skal have CVR-nummer, Digital Postkasse og NemKonto. Uden et CVR-nummer og en NemKonto, kan Furesø Kommune fx ikke udbetale tilskud til foreningen.

Alle foreninger med et CVR-nummer er forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet. 

Få besked om tilskud

I den digitale postkasse modtager din forening Digital Post fra Furesø Kommune om tilskud og også fra andre offentlige myndigheder. Postkassen er gratis.

Du skal bruge CVR-nummer og NemID / MitID

For at oprette Digital Post, skal din forening have et CVR-nummer og en NemID-medarbejdersignatur. NemIDmedarbejdersignaturen kan du først oprette, når du har et CVR-nummer.

Du opretter den digitale postkasse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at mindst én og højst to e-mailadresser kan få besked om ny post i foreningens digitale postkasse samt have adgang til den.

I foråret 2022 overgår NemID til MitID. Foreninger skal også anvende MitID. Foreningerne vil automatisk modtage besked om overgangen til MitID af enten bank eller Digitaliseringsstyrelsen. Læs mere på MitID.dk

Alle frivillige foreninger, der ønsker at søge økonomiske tilskud fra kommunen, skal have et CVR-nummer og en NemKonto. 

Tilknyt et CVR-nummer til din forening

Din forening skal registreres og have et CVR-nummer, før Furesø Kommune kan udbetale eventuelle tilskud. Du får tilknyttet et CVR-nummer til din forening ved at registrere foreningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Når du har afsluttet indberetningen, får du tilsendt foreningens CVR-nummer per brev til den adresse, som er indberettet som kontaktperson for foreningen. Dette brev skal du bruge i banken, når foreningen skal have tilknyttet en NemKonto.

Opret en NemKonto

Du opretter en NemKonto ved at møde op i banken med CVR-nummeret fra Erhvervsstyrelsen.

Så kan det pengeinstitut, som din forening bruger, indberette foreningskontoen som NemKonto. Herefter kan Furesø Kommune bruge kontoen til udbetaling af eventuelle tilskud.